Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.
Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
Content and source analysis of organic carbon in outer slope sediments of Yongle Atoll, Xisha Islands
GAO Jie, YU Kefu, XU Shendong, HUANG Xueyong, CHEN Biao, WANG Yonggang
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023112
Accepted: 22 September 2023

New developments on rift-breakup of the continent-ocean transition zone in the northern margin of the South China Sea
ZHAO, Minghui, YUAN, Ye, ZHANG, Jiazheng, ZHANG, Cuimei, GAO, Jinwei, WANG, Qiang, SUN, Zhen, CHEN, Jinhui
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/YG2023003
Accepted: 22 September 2023

Impacts of the anomalous southwest tropical Indian Ocean SST warming on Indo-Pacific climate from April to June based on the CESM model
CHEN Zesheng LI Zhenning GUO Yuanyuan WANG Teng DU Yan
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023097
Accepted: 13 September 2023

Taxonomic study of four species of Gracilaria (Gracilariaceae, Rhodophyta) in Zhanjiang based on morphological and molecular data*
LI Nenghui, HUANG Qing, LI Hang, ZENG Jun, WU Kefeng, TAN Huaqiang
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2022085
Accepted: 12 September 2023

Study on the secondary metabolites of marine fungus Phaeospheriopsis sp. ZYX-Z-811
QUAN Miaomiao, MA Qingyun, YANG Li, XIE Qingyi, DAI Haofu, HAO Yue, ZHAO Youxing
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023095
Accepted: 07 September 2023

Current status and prospects of coral reef ecology research
HUANG Hui, YU Xiaolei, HUANG Lintao, JIANG Lei
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023101
Accepted: 06 September 2023

Diet analysis of the parrotfish (Scarus globiceps) in coral reefs of the Nansha islands
LIN, Xianzhi, Zhou, Yanyan, Huang
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023102
Accepted: 05 September 2023

Species diversity and habitat preference of bdelloid rotifers in Weizhou Island, Guangxi
CHEN Junqiang, WANG Wenbo, WANG Qing, YANG Yufeng
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023083
Accepted: 04 September 2023

Physiological responses to light limitation of reef-building corals in the Yongle Atoll of the Xisha Islands
WANG Yongzhi, XU Lijia, HUANG Baiqiang, YANG Tianjian, QI Shibin, CHEN Hui, YANG Jing
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023092
Accepted: 04 September 2023

Historical data reorganization techenology and application for scientific investigation over the South China Sea and its affiliated islands(3)
XU Chao, LONG Lijuan, LI Sha, YUAN Li, XU Xiaolu
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023099
Accepted: 01 September 2023

Influence of tree species and intertidal elevations on the carbon storage of the Gaoqiao mangrove area in Zhanjiang, Guangdong Province
ZHOU Zhigang, YUE Wen, LI Huiquan, LIN Yangyang
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023074
Accepted: 30 August 2023

Spermary development, spermatogenesis and sperm ultrastructure of Paphia textile in Beibu Gulf, Guangxi
XU Bingjie, LIU Yiming, XING Qinggan, LIAN Changpeng, WU Tao, PAN Ying
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023090
Accepted: 29 August 2023

Study on the community structure of eukaryotic phytoplankton in Shenzhen Bay based on high-throughput sequencing technology
HUANG Yuan, CEN Jingyi, LIANG Qianyan, LU Songhui, WANG Jianyan
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023093
Accepted: 28 August 2023

Development and Application of the Multiangle Volume Scattering and Attenuation Meter (VSAM)*
LI Cai, LIU Cong, ZHANG Xianqing, CHEN Fei, XIAO Zhihui, YANG Zeming, ZHENG Yuanning, ZHOU Wen, XU Zhantang
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/YG2023002
Accepted: 24 August 2023

Carbon sequestration process and carbon storage mechanism of reef ecosystem in South China Sea
HUANG Hui, YUAN Xiangcheng, SONG Yan, LI Yingxin, ZHOU Weihua, LONG Aimin
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023049
Accepted: 17 August 2023

Re-determination of the time about initial seafloor spreading of Central Basin, the South China Sea
Qiu Yan, Ju dong, Huang Wenkai, Wang Yingmin, Niexin
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023079
Accepted: 16 August 2023

Community structure of reef-building corals and their environmental impact factors in the coastal waters of Hongpai-Maniao, Lingao, Hainan
LUO Yong, HUANG Lintao, YANG Jianhui, LIAN Jiansheng, JIANG Lei, LIU Chengyue, LIANG Yuxian, CHEN Lunju, LEI Xinming, LIU Sheng, HUANG Hui
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023081
Accepted: 15 August 2023

Study on Secondary Metabolites of Marine Streptomyces Sporoverrucosus 33510
LIU Ying, XIAO Yang, ZHU Zhenxin, LIU Hongcun, JIANG Mingguo, ZHU Yuzhang, LIN Kun, WU Jincheng, LU Xiaomei, HUANG Xiaoning, LIANG Haina, LU Wensen, YANG Lifang
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023080
Accepted: 15 August 2023

Research on the current status of marine environmental data and its asset value assessment system in China
WANG Xiaofang, KONG Xiaoli, GUO Pu, TAN Hua, WANG Zhiyuan, WANG Lirong, ZHANG Hongyu, LI Cuitian, Song Huadong, SU Liang, SUN Hui
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023057
Accepted: 15 August 2023

Process and characteristics of occurrence and dissipation of sea fog in the west coast of Taiwan Strait based on coastal automatic weather station*
LIAO Kuo, LI Kailin, DANG Haofei, LIN Bin, ZHAO Dongzhi, LI Hui
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023050
Accepted: 14 August 2023

Ovarian development, oocyte and yolk production of the Paphia textile in Beibu Gulf, Guangxi
XU Bingjie, LIU Yiming, LIAN Changpeng, WU Tao, PAN Ying
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023070
Accepted: 25 July 2023

Testis development, spermatogenesis and sperm ultrastructure of Lutraria sieboldii in Beibu Gulf of Guangxi
WU Tao, PAN Ying, LIU Yiming, LIAN Changpeng, XU Bingjie, WANG Chaoqi, YANG Ling
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023087
Accepted: 24 July 2023

Analysis and evaluation of nutrient composition and heavy metal content of Phascolosama esulenta in three regions
WU Xueping, YE Hongxia, YAO Youju, LIU Haoxiang, LI Ruihua, TONG Tong
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023061
Accepted: 06 July 2023

Structural characteristics of macrobenthic communities of intertidal zone for mangrove in Beihai, Guangxi
GENG Wanlu, XING Yongze, ZHANG Qiufeng, GUAN Weibing
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023047
Accepted: 28 June 2023

Construction and ideal experimental verification of hybrid data assimilation method based on particle filter and 3Dvar
YAO Changkun, WEI Kun
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023052
Accepted: 26 June 2023

Clustering algorithm of irregular marine geological sampling data based on spatial interpolation
SHAO Changgao, YAN Bin, CHEN Qiu
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023062
Accepted: 25 June 2023

Preliminary study on carbon sequestration capacity of two hermatypic corals
ZHAO He, ZHANG Junling, WANG Hao, KE Jingzhao, ZHU Ming, WANG Aimin, LI Xiubao
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023053
Accepted: 21 June 2023

The interannual variation of summer upwelling in Zhoushan Islands and its relationship with ENSO
QUAN Mengyuan, WANG Hui, LI Wenshan, WANG Aimei, LUO Jingxin
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023026
Accepted: 20 June 2023

Prediction of Mesoscale Eddies in the South China Sea Based on the PredRNN++Model
ZHAO Jie, LIN Yanjiang, LIU Ran, DU Rong
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023060
Accepted: 20 June 2023

Variation and mechanisms of autumn tropical cyclones landed in Guangdong
HAN Dingyan, LI Min, HU Rui, XIE Lingling
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2023044
Accepted: 19 June 2023

  • page
  • Page 1 of 3
  • Total 82 records
  • Official WeChat