Research status and development trends of natural products from marine microorganisms
MA Lili, TIAN Xinpeng, LI Guiju, ZHAO Yanqiang, YIN Jianping
Journal of Tropical Oceanography . 2021, (5): 134 -146 .  DOI: 10.11978/2020104