Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.
Please wait a minute...
For Selected:
Study on the domestication and artificial propagation technology of golden trevally, Gnathanodon speciosus
SHI Gang HUANG Xiaoqing ZENG Zhen SUN Chenchen PAN Chuanhao
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024093
Accepted: 19 July 2024

Distribution and carbon strorage investigation and evaluation of seaweed bed in Hainan Eucheuma Reserve
WANG Rongxia CHEN Xian CHEN Dandan CHEN Xiaohui LIANG Jilin
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024060
Accepted: 10 July 2024

Data Reconstruction of Tropical Cyclone Significant Wave Height Based on Ocean Wave Spectrometer Observations and Reanalysis Data
REN Yuheng GAO Yuan WANG Yunhua SUN Jian
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024111
Accepted: 10 July 2024

Observations on the Fertilization Process of Sargassum hemiphyllum var. chinense on Naozhou Island and a Preliminary Study on the Optimal Growth Conditions for the Juvenile Sporophyte
YANG Wencheng XIE Enyi LIN Kun GUO Youyou WANG Huihui CHEN Chunli XIN Rong CUI Jianjun
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024119
Accepted: 09 July 2024

Study on wave transformation and run-up around the three-dimentional barrier reef under the action of solitary waves
ZHONG Danni YAO Yu ZHOU Ting
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024107
Accepted: 08 July 2024

Research on marine scientific data security governance framework based on the data life cycle
WANG Yi HE Long FU Yu JIANG Xiaoyi JIANG Bing WANG Lei
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024094
Accepted: 04 July 2024

Secondary metabolites from the fungal-bacterial symbiont Aspergillus spelaeus GXIMD 04541/Sphingomonas echinoides GXIMD 04532 derived from Mauritia arabica
YANG Jie YAO Feihua LI Xiaoyan SHI Jieyu YI Xiangxi GAO Chenghai
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024104
Accepted: 03 July 2024

Estimation of chlorophyll a in the Western South China Sea based on hydrometeorological parameters
ZHENG Yuanning LI Cai ZHOU Wen XU Zhantang SHI Zhen ZHANG Xianqing LIU Cong ZHAO Jincheng
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024095
Accepted: 03 July 2024

Algae-fish interactions and wastewater quality control in recirculating aquaculture systems
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024086
Accepted: 25 June 2024

Spatio-temporal changes of lime-sand islands in the Xisha Islands under the impact of typhoon
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024099
Accepted: 20 June 2024

Reproductive cycle and embryonic development of the Harlequin Shrimp, Hymenocera pictaDecapodaHymenoceridae

ZHANG Shuyi LIU Gaige CHEN Jinmin CHEN Nan WANG Shuhong
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024088
Accepted: 12 June 2024

A study of the correlation between coastal morphological change and oceanographic conditions of coral reef islands in Xisha Islands between 2015 and 2023 A.D.
ZHAO Zhongwei ZHAO Xuan Chen Tianran LI Wei
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024070
Accepted: 31 May 2024

Secondary metabolites from the sponge-derived fungus Penicillium sp. G5A-11

LIANG Xuecheng Chang Wenjun DAI Haofu ZHOU Lihua ZENG Yanbo
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024075
Accepted: 27 May 2024

Observation on the asexual reproduction of Phyllorhiza sp.

HAO Yanxia ZHAO Yuxuan DENG Liqiu ZHANG Ruixue WANG Shuhong
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024062
Accepted: 23 May 2024

2-Hydroxyphenyl Thiazoline Derivatives and Their Biosynthetic Gene Clusters from the Mangrove-derived Strepomyces ardesiacus
LIU Sini BAI Meng ZHU Yiguang LUO Xiaowei GAO Chenghai LIU Yonghong XU Xinya JIANG Xiaodong
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024073
Accepted: 23 May 2024

Molecular cloning and functional study of cyclic GMP-AMP synthase from Crassostrea gigas
BAI Jing MAO Fan LIU Kelin SONG Jingchen YU Ziniu ZHANG Yang
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024067
Accepted: 21 May 2024

OBN converted shear wave splitting analysis depicts the fracture distribution in a study area in the East China Sea
LI Yaqing LIU Miao ZHAO Xiulian CHEN Maogen ZHU Baoheng CHEN Linzhi LI Zhenwei
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024056
Accepted: 17 May 2024

Study on Annual Growth and Early Development of Sexual Reproduction of Sargassum wightii
ZENG Zhaojun SUN Liwei XIE Enyi
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024069
Accepted: 17 May 2024

Phytoplankton community structure and its relationship with environmental factors in the spring coastal region of Nan’ao based on morphology and high-throughput sequencing
ZHOU Zhixi TANG Huijuan KE Zhixin LIU Jiaxing ZHOU Weihua
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024046
Accepted: 17 May 2024

Analysis of tidal hydrodynamics characteristics of Shuangyue Bay Lagoon system in Huizhou, Guangdong based on modified harmonic analysis model on the basis of the credo of smoothness
WANG Yajun, ZHNAG Siyi, OU Suying, CAI Huayang, ZHU Xinyu, ZHU Lei
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024048
Accepted: 15 May 2024

Summer hydrological variations during 2021—2023 in the Pearl River Estuary and adjacent areas
GUO Shaojing ZHANG Xiaobo CHANG Jinglong ZHANG Shouwen JI Xuanliang MIAO Runqiao LI Jiandong ZHU Xueming
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024042
Accepted: 10 May 2024

Observations of Near-Inertial Waves generated by three successive typhoons in the northwestern South China Sea
LIU Jie YAN Tong JING Zhiyou
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024034
Accepted: 09 May 2024

Challenges and Case Analysis of Deepwater Engineering Investigation in the South China Sea
FENG Xiangzi Li Yufei Wang Weiwei Wang Dawei
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024058
Accepted: 08 May 2024

Comparative study on soil carbon sinks of artificial Kandelia candel mangrove and Spartina alterniflora salt marsh in southern Zhejiang coastal zone
WU Xue ZHAO Xin GU Weifang ZHU Kehua GE Zhenming
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024052
Accepted: 07 May 2024

Microbial diversity of potential EHMC-degrading bacteria from coral
HUANG Qinyu LYU Lina LI Jie JU Huimin SU Hongfei
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024059
Accepted: 29 April 2024

Intracellular and extracellular metabolites analysis and key metabolite screening on the Bacillus paranthracis
LIU Shuai LIU Xuerui ZHANG Rui GUO Xiangrui YU Zhen SUN Hao ZHANG Yanying
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024068
Accepted: 28 April 2024

Study on the mechanism of the Northwest Pacific marine heatwaves in the summer of 2022
ZHOU Xiangrun WANG Ying ZHI Hai
Journal of Tropical Oceanography    DOI: 10.11978/2024036
Accepted: 22 April 2024

  • page
  • Page 1 of 4
  • Total 93 records
  • Official WeChat